Data Giornata 1 Ris.
19-09-2018 Shakhtar - Hoffenheim 2 - 2
19-09-2018 Manchester C. - Lyone 1 - 2
Data Giornata 2 Ris.
02-10-2018 Hoffenheim - Manchester C. 1 - 2
02-10-2018 Lyone - Shakhtar 2 - 2
Data Giornata 3 Ris.
23-10-2018 Hoffenheim - Lyone -
23-10-2018 Shakhtar - Manchester C. -

Data Giornata 4 Ris.
07-11-2018 Lyone - Hoffenheim -
07-11-2018 Manchester C. - Shakhtar -
Data Giornata 5 Ris.
27-11-2018 Hoffenheim - Shakhtar -
27-11-2018 Lyone - Manchester C. -
Data Giornata 6 Ris.
12-12-2018 Manchester C. - Hoffenheim -
12-12-2018 Shakhtar - Lyone -